checking init param for environments

INFOR PM: MANAŽERSKÉ ŘEŠENÍ NAD ERP SYSTÉMY INFOR

INFOR PM: MANAŽERSKÉ ŘEŠENÍ NAD ERP SYSTÉMY INFOR

  • Principy a strategie integrace s řešeními Infor ERP
  • Infor PM nad ERP LN, ERP SyteLine, ERP Visual a ERP S21

KDY:  23. 2. 2011, 9.30 – 13.00
KDE:  INFOR GLOBAL SOLUTIONS, NA STRŽI 65/1702, 140 62 PRAHA 4   

Představení akce:

Akce bude zaměřena na představení integrované softwarové platformy Infor PM určené pro podporu manažerského řízení výkonnosti společnosti a jejího nasazení nad ERP systémy společnosti Infor. V první části bude stručně představena softwarová platforma Infor PM spolu se strategií a principy její integrace s řešeními Infor ERP. Ve druhé části budou prezentovány praktické zkušenosti získané z konkrétních projektů zaměřených na implementaci Infor PM nad ERP systémy LN, Visual, SyteLine a S21.

Agenda:

09.30 – 10.00 Příjezd a registrace
10.00 – 10.30 Představení Infor PM 
10.30 – 11.00 Principy a strategie nasazení Infor PM nad ERP systémy Infor
11.00 – 11.15 Přestávka 
11.15 – 12.15 Ukázka Infor PM řešení pro ERP LN, ERP SyteLine a ERP Visual a ERP S21
12.15 – 12.30 Dotazy a diskuze
12.30 – 13.00 Oběd, ukončení akce
13.30 – 15.30 „After workshop“: dobrovolný blok, volná a neformální diskuze

Pro koho je seminář určen:

  • Finanční manažery a controllery
  • Manažery
  • IT manažery a experty

Jak se přihlásit:
E-mailem na:  robert.dastych@infor.com, +420 606 700 367 nebo registrací na http://cz.infor.com/go/infor-pm/
Parkování:  v obchodním centru Arkády Pankrác nebo zajistí Infor na Vaši žádost

Seminář: Infor PM

REGISTRACE

Pole s červenou * jsou povinná

 

Oslovení*

Příjmení*

Jméno*

Pozice*

Společnost*

Jsem...*

Telefon*

Email*

Ulice, číslo*

PSČ*

Obec*

Poznámka

Stát*